Cum devii prosumator?

Prosumatorii sunt cei care nu doar consumă energie din rețeaua electrică, ci și produc si livreaza energie din surse regenerabile. Produc pentru consumul propriu și injectează surplusul în rețea, contra cost, pe baza unui contract de vânzare-cumpărare cu furnizorul lor de energie electrică.

Legislație

ÎN MARTIE 2022 A FOST PUBLICAT ORDINUL ANRE NUMĂRUL 15/2022 CARE VINE CU UN NOU MECANISM DE COMPENSARE FINANCIARĂ PENTRU PROSUMATORII EXISTENȚI.
Începând cu data de 1 mai 2022 mecanismul de compensare cantitativă dintre energia electrică produsă din surse regenerabile și livrată în rețeaua electrică de prosumatorii existenți, persoane fizice și juridice, care dețin centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 200 kW pe loc de consum se face numai în baza unei cereri adresate în acest sens furnizorului. Contractul cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse în centralele electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 200 kW pe loc de consum și livrate în rețea, aplicabil începând cu dată de 1 mai 2022, este prevăzut în Anexă nr. 2 la Metodologia aprobată prin Ordinul ANRE nr. 15/23.02.2022

Etapele procesului de racordare pentru calitatea de prosumator

Solicitarea de racordare

Vom depune cererea la distribuitorul dvs. de energie electrică.

Stabilirea soluției de racordare

În funcție de caracteristicile locului de consum/producere, soluția de racordare se stabilește prin fișa de soluție sau studiu de soluție.

Avizul tehnic de racordare

După stabilirea soluției, se emite ATR-ul ce include soluția de racordare, condițiile aferente racordării și valoarea tarifului de racordare.

Contractul de racordare

Pe durata valabilității ATR-ului, se va încheia contractul de racordare. După semnarea acestuia, se va emite factura tarifului de racordare.

Execuția lucrărilor sistemului fotovoltaic

Personalul nostru calificat se va deplasa la locația dvs. pentru a executa lucrările.

Punerea în funcțiune

În momentul finalizării lucrărilor, punem în funcțiune sistemul fotovoltaic.

Dosarul instalației de utilizare

În calitate de operator economic atestat ANRE vom depune dosarul instalației de utilizare.

Certificatul de racordare

După verificarea dosarului instalației de utilizare, distribuitorul va emite/actualiza certificatul de racordare.

Punerea sub tensiune

Se încheie contractul de furnizare pentru calitatea de prosumator, iar distribuitorul va înlocui contorul simplu cu unul cu dublu sens.

Cum vinzi energia produsă și livrată

Poți vinde energia produsă și livrată, pe baza certificatului de racordare obținut de la operatorul de distribuție în urma procesului descris mai sus. Pentru acest lucru, trebuie să existe un contract de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse și livrate între tine (prosumatorul/vânzătorul) și furnizor/cumpărător.